Pla de Sostenibilitat Turística Terres de Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada
01/03/2023
23è Cap de Setmana Ibèric a Tivissa
04/10/2023

Concurs literari Dolors Cabré, tercera edició

TERCERA EDICIÓ PREMI DOLORS CABRÉ

POESIA · NARRATIVA · PUNT DE LLIBRE

BASES:

La Biblioteca Mestre Cabré de Tivissa convoca la segona edició del Premi Literari Dolors Cabré per Sant Jordi que es desglossa en tres modalitats (Poesia, Narrativa i Punt de llibre) i en dues categories cadascuna (Infantil, fins a 14 anys, i, Adult, a partir de 15 anys)

Les obres participants han de ser en català, inèdites i originals i s’han de presentar d’acord amb les condicions establertes en les bases següents:

CONCURS DE POESIA

·El poema ha de constar d’un mínim de vuit versos i un màxim d’un full DINA4. Temàtica lliure. En català.

·Es recomana que el tipus de lletra sigui Arial i mida 12.

·Categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adult (a partir de 15 anys)

·Cada participant només pot presentar un treball.

·Premis: Un premi que constarà d’un llibre, diploma i publicació a la revista Tivissa (per a cada categoria).

·Termini de presentació fins el dia 14 d’abril de 2022

·Lloc de presentació: a la biblioteca Mestre Cabré en horari d’obertura al públic.

·Presentació dels treballs: cal fer-los arribar dins d’un sobre on s’especificarà el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual participa i incloure-hi el treball i un document on constin les dades de l’autor/a (nom i cognoms, edat, telèfon de contacte i domicili)

·El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si no es compleixen les condicions establertes o si els treballs no presenten un mínim de qualitat.

·Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el dia 23 d’abril.

·Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Mestre Cabré Tivissa i passaran a ser propietat de l’Ajuntament i es reserva el dret a publicar-los.

El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seues bases.

 

CONCURS DE NARRATIVA

·Les obres participants han de ser en català, inèdites i original.

·L’extensió màxima de les obres serà de 2 fulls DINA4 per una cara.

Es recomana que el tipus de lletra sigui Arial i mida 12.

·Categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adult (a partir de 15 anys)

·Cada participant només pot presentar un treball.

·Premis: Un premi que constarà d’un llibre, diploma i publicació a la revista Tivissa (per a cada categoria).

·Termini de presentació fins el dia 14 d’abril de 2022

Lloc de presentació: a la biblioteca Mestre Cabré en horari d’obertura al públic.

·Presentació dels treballs: cal fer-los arribar dins d’un sobre on s’especificarà el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual participa i incloure-hi el treball i un document on constin les dades de l’autor/a (nom i cognoms, edat, telèfon de contacte i domicili)

·El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si no es compleixen les condicions establertes o si els treballs no presenten un mínim de qualitat.

·Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el dia 23 d’abril.

·Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Mestre Cabré Tivissa i passaran a ser propietat de l’Ajuntament i es reserva el dret a publicar-los.

·El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seues bases.

 

CONCURS PUNT DE LLIBRE

La temàtica és Sant Jordi.

·Categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adult (a partir de 15 anys)

·Cada participant només pot presentar un treball.

·Premis: un premi que constarà d’un llibre, diploma i publicació a la revista Tivissa (per a cada categoria).

·Termini de presentació fins el dia 14 d’abril de 2022

·Lloc de presentació: a la biblioteca Mestre Cabré en horari d’obertura al públic.

·Presentació dels treballs: cal fer-los arribar dins d’un sobre on s’especificarà el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual participa i incloure-hi el treball i un document on constin les dades de l’autor/a (nom i cognoms, edat, telèfon de contacte i domicili)

·El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si no es compleixen les condicions establertes o si els treballs no presenten un mínim de qualitat.

·Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el dia 23 d’abril.

·Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Mestre Cabré Tivissa i passaran a ser propietat de l’Ajuntament i es reserva el dret a publicar-los.

·El