Les primeres empremtes del territori

Les pintures rupestres del barranc  de Vilella, estan situades a 7 Km de la població de Tivissa. Al fons del barranc, es troba una gran esplanada on hi ha la font de Vilella, segurament l’indret que va esdevenir el nucli dels primers habitants del territori (neolític).
En aquesta zona hi ha tres coves que contenen pintures rupestres: la cova del Ramat, la cova del Pi i la cova del Cingle. 
En una altra zona hi ha la cova del Taller, situada a la vessant SE de la Serra de la Mar.
Totes aquestes pintures han estat declarades Bé Cultural d’Interés Nacional – Zona Arqueològica (BCIN) i Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Aquestes coves romanen TANCADES AL PÚBLIC per reforçar la seva conservació.

Cova del Ramat

Situada al marge dret del barranc de Vilella, davant la font de Vilella, a uns 20 m. d’alçada.
El fris representa un ramat en moviment format per 11 figures: 10 caprins, 9 d’ells amb banyes incurvades de grans dimensions i un altre que sembla correspondre a un animal jove, i restes de pigment.
L’estil és clarament naturalista presentant, no obstant, diferents graus d’estilització. El color de totes les pictografies és predominantment castany amb diferentes tonalitats vermelloses.

Cova del Pi

Situat al marge esquerre del barranc de Vilella, a la seva part més baixa, davant de la Cova del Ramat.
El panell de pintures consta de 22 pictogrames: figures humanes, alguna amb les extremitats flexionades en posició de dansar, agrupacions de taques i punts, traços, restes de pigment i motius indeterminats, així com un possible quadrúpede.
Totes les figures són de color vermell i de tradició esquemàtica.

Cova del Cingle

Situat al marge esquerre del barranc de Vilella, prop de la font, a uns 60 m. d’alçada.
L’únic pictograma documentat és un arquer d’estil naturalista estilitzat de color vermell-castany. La figura, incompleta, està orientada a la dreta.

Cova del Taller

Situada en una petita cavitat orientada al sud i oberta en un front calcari d’estructura piramidal ubicat a la vessant SE de la Serra de la Mar. 
Per les restes existents es pot calcular que el sostre contenia un mínim de 12 imatges, de les quals només 3 són identificables: un gran cérvol (el més gran documentat a Catalunya), les restes d’una cérvola i fragments d’una possible figura humana, possiblement un arquer.
L’estil de les 3 figures identificables sembla pertànyer als estils clàssics.